Sierpień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_113-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami. 2012-09-05 13:55:31
[ZB_112-2012] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-18 07:38:53
[ZB_111-2012] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-18 07:42:15
[ZB_110-2012] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-18 07:45:35
[ZB_109-2012] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-18 07:48:02
[ZB_108-2012] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2012 roku 2012-09-05 13:48:47
[ZB_107-2012] w sprawie opracowania planu obrony cywilnej gminy Żnin. 2012-09-05 13:43:06
[ZB_106-2012] w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2012-09-05 13:39:36
[ZB_105-2012] w sprawie wskazania do zasiedlenia lokalu zamiennego znajdującego się w Żninie przy ul. ................... 2012-09-05 13:33:28
[ZB_104-2012] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-05 13:30:07
[ZB_103-2012] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-05 13:27:10
[ZB_102-2012] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-05 13:19:53
[ZB_101-2012] w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-09-05 13:16:29
[ZB_100-2012] w sprawie przeprowadzenia przetargów na dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Żnin 2012-09-10 11:35:41
[ZB_099-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2012-08-08 09:17:10