Styczeń

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_015-2011] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na organizację ferii zimowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin w 2011 roku 2011-03-03 11:17:18
[ZB_014-2010] zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzorów kart do głosowania oraz wzorów protokołów głosowania w wyborach organów sołectw gminy Żnin, a także wzoru protokołu z wyborczego zebrania wiejskiego 2011-03-03 11:15:27
[ZB_013-2011] w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Żnin 2011-02-24 15:28:00
[ZB_012-2011] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2011-02-24 15:24:37
[ZB_011-2011] w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Żnin 2011-02-24 15:23:17
[ZB_010-2011] w sprawie harmonogramu zebrań wyborczych organów sołectw ? sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2011-02-24 15:06:29
[ZB_009-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnego biura spisowego do prac przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku 2011-02-24 15:05:42
[ZB_008-2011] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2011-02-24 15:04:44
[ZB_007-2011] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2011 2011-02-24 15:03:33
[ZB_006-2011] w sprawie udzielenia Kierownikowi ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej upoważnienia do podpisywania zaświadczeń oraz innych pism wchodzących w zakres obowiązków 2011-02-24 15:02:12
[ZB_005-2011] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2011-02-24 15:00:48
[ZB_004-2011] w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji udzielonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin 2011-03-03 11:13:00
[ZB_003-2011] w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-02-24 14:56:26
[ZB_002-2011] w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2011-02-24 14:54:25
[ZB_001-2011] zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2011-02-24 14:49:27