Lipiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_098-2012] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie i Ustaszewie 2012-08-06 08:50:16
[ZB_097-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami. 2012-08-08 09:08:59
[ZB_096-2012] w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 2012-09-05 13:08:10
[ZB_095-2012] w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych. 2012-09-05 13:04:01
[ZB_094-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2012-09-05 13:00:39
[ZB_093-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin 2012-08-06 08:47:04
[ZB_092-2012] w sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie 2012-08-06 08:43:04
[ZB_091-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin 2012-08-06 08:40:15
[ZB_090-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2012-08-06 08:22:31
[ZB_089-2012] w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2012 r. pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Żnin na zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" 2012-10-31 08:46:55
[ZB_088-2012] w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. ........................... 2012-09-05 12:53:19
[ZB_087-2012] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2012-07-13 11:40:50
[ZB_085-2012] w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji celowych udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań własnych gminy 2012-07-17 12:50:59
[ZB_084-2012] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr ... znajdującego się w budynku położonym w Żninie przy ul. ...... 2012-09-05 12:35:50
[ZB-083-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2012-07-30 08:39:51