Rok 2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIX/224/2012 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Żnin do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Żninie. 2012-07-03 08:35:16
Uchwała Nr XIX/223/2012 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2012 rok. 2012-07-03 08:34:24
Uchwała Nr XIX/222/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2012. 2012-07-03 08:33:24
Uchwała Nr XIX/221/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy Placu Zamkowym, stanowiącej własność Gminy Żnin. 2012-07-03 08:32:27
Uchwała Nr XIX/220/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Żnin. 2012-07-03 08:31:36
Uchwała Nr XIX/219/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Żnin. 2012-07-03 08:30:48
Uchwała Nr XIX/218/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Bożejewiczkach przy ul. Rolnej 10. 2012-07-03 08:29:54
Uchwała Nr XIX/217/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Dąbrowskiego 10A. 2012-07-03 08:28:56
Uchwała Nr XIX/216/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 2. 2012-07-03 08:28:03
Uchwała Nr XIX/215/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok. 2012-07-03 08:27:14
Uchwała Nr XIX/214/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za 2011 rok. 2012-07-03 08:25:27
Uchwała Nr XIX/213/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Żniński Dom Kultury w Żninie za 2011 rok. 2012-07-03 08:22:44
Uchwała Nr XIX/212/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury ? Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2011 rok 2012-07-03 08:19:51
Uchwała Nr XIX/211/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. 2012-07-03 08:17:23
Uchwała Nr XIX/210/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2011 rok. 2012-07-03 08:16:18