Rok 2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVIII/209/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy spółki 2012-07-02 13:57:11
Uchwała Nr XVIII/208/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025. 2012-07-02 13:55:22
Uchwała Nr XVIII/207/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok. 2012-07-02 13:52:04
Uchwała Nr XVIII/206/2012 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację oraz utrzymanie trwałości projektu ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ? eInclusion? realizowanego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007?2013 2012-07-02 13:49:55
Uchwała Nr XVIII/205/2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2012 roku 2012-07-02 13:48:37
Uchwała Nr XVIII/204/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznej części Żnina położonej po wschodniej stronie rzeki Gąsawki dla terenu położonego przy ul. 700- lecia 2012-07-02 13:47:43
Uchwała Nr XVIII/203/2012 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany umów o ustanowieniu odrębnej własności i umów sprzedaży lokali mieszkalnych 2012-07-02 13:45:51
Uchwała Nr XVIII/202/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin 2012-07-02 13:45:02
Uchwała Nr XVIII/201/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej przy ul. Składowej w Żninie 2012-07-02 13:43:59
Uchwała Nr XVIII/200/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 5 2012-07-02 13:42:49
Uchwała Nr XVIII/199/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 1 2012-07-02 13:42:02
Uchwała Nr XVIII/198/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Kl. Janickiego 40 2012-07-02 13:41:09
Uchwała Nr XVIII/197/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Kopernika 3 2012-07-02 13:40:17
Uchwała Nr XVIII/196/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Aliantów 6a 2012-07-02 13:38:51
Uchwała Nr XVIII/195/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Żytniej 12 2012-07-02 13:37:59
Uchwała Nr XVIII/194/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Żytniej 12 2012-07-02 13:36:10
Uchwała Nr XVIII/193/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Bożejewicach 2012-07-02 13:34:02
Uchwała Nr XVIII/192/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Brzyskorzystwi 2012-07-02 13:33:13
Uchwała Nr XVIII/191/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Bożejewiczkach przy ul. Rolnej 10 2012-07-02 13:32:17
Uchwała Nr XVIII/190/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 7 2012-07-02 13:31:24
Uchwała Nr XVIII/189/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 60e 2012-07-02 13:30:34
Uchwała Nr XVIII/188/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Mickiewicza 60g 2012-07-02 13:29:43
Uchwała Nr XVIII/187/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 7A 2012-07-02 13:28:39
Uchwała Nr XVIII/186/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Żytniej 14 2012-07-02 13:27:45
Uchwała Nr XVIII/185/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Żytniej 14 2012-07-02 13:26:40
Uchwała Nr XVIII/184/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej przy ul. Fabrycznej w Żninie 2012-07-02 13:24:38
Uchwała Nr XVIII/183/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Kaczkowie 2012-07-02 13:23:42
Uchwała Nr XVIII/182/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie 2012-07-02 13:22:42
Uchwała Nr XVIII/181/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie przy ul. Leśnej 2012-07-02 13:21:42
Uchwała Nr XVIII/180/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Murczynie 2012-07-02 13:20:22
Uchwała Nr XVIII/179/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie przy ul. Świerkowej 2012-07-02 13:19:16
Uchwała Nr XVIII/178/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Brzyskorzystwi 2012-07-02 13:16:36
Uchwała Nr XVIII/177/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Podgórzynie 2012-07-02 13:15:17
Uchwała Nr XVIII/176/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Podgórzynie 2012-07-02 13:14:28
Uchwała Nr XVIII/175/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie przy ul. 700-lecia 2012-07-02 13:12:31
Uchwała Nr XVIII/174/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie przy ul. 700-lecia 2012-07-02 13:11:36
Uchwała Nr XVIII/173/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Sarbinowie 2012-07-02 13:07:54
Uchwała Nr XVIII/172/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Ustaszewie 2012-07-02 13:06:18