Ogłoszenie o zwołaniu XIX Sesji Rady Miejskiej w Żninie


Ogłoszenie

W dniu 28 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żninie przy ulicy 700-lecia 39 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Żninie.

Porządek obrad:

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

4.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5.

Interpelacje Radnych.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2011 rok.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie za 2011 rok.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury- Żniński Dom Kultury za 2011 rok.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie za 2011 rok.

11.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok.

12.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia 2.

13.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie przy ul. Dąbrowskiego 10A.

14.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Sulinowie.

15.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Żnin.

16.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej, stanowiącej własność Gminy Żnin.

17.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości położonej w Żninie przy Placu Zamkowym, stanowiącej własność Gminy Żnin.

18.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2012.

19.

Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

20.

Zapytania, wolne wnioski i informacje.

21.

Zakończenie.

Obrady mają charakter jawny

Przewodniczący Rady

/-/ Lucjan Adamus /-/

Załączniki do pobrania

1 Ogłoszenie o zwołaniu XIX Sesji Rady Miejskiej w Żninie.pdf (PDF, 43KB) 2012-06-14 11:37:51 483 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Lisiecki 14-06-2012 11:37:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 14-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Lisiecki 14-06-2012 11:37:51