Maj

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_057-2012] w sprawie przyznania stypendiów sportowych Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 2012-05-31 11:32:35
[ZB_056-2012] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2012-05-31 11:17:25
[ZB_055-2012] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie 2012-06-01 12:59:01
[ZB_054-2012] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2012-06-01 12:56:22
[ZB_053-2012] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2012-06-01 12:53:05
[ZB_052-2012] w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu gminy Żnin 2012-05-22 09:21:48
[ZB_051-2012] w sprawie zaopiniowania projektu 2012-05-22 08:58:03
[ZB_050-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2012-06-01 12:49:52
[ZB_049-2012] w sprawie sprostowania kwoty wydatków bieżących 2012-05-22 08:46:32
[ZB_048-2012] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 2012-05-22 08:30:57
[ZB_047-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2012-05-22 08:25:21
[ZB_046-2012] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie 2012-06-01 12:46:06
[ZB_045-2012] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2012-06-01 12:33:09
[ZB_044-2012] w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2012-06-01 12:26:06
[ZB_043-2012] w sprawie dokonania zamiany nieruchomości 2012-05-22 08:16:28