UCHWAŁA Nr XV/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach

UCHWAŁA Nr XV/147/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych
i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki
w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia dla studentów studiów dziennych i zaocznych oraz studentów studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągających wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach.

2. Przyjąć zasady i tryb przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowią załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/129/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
ADAM MILEJCZAK

 

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach. Uchwała określa między innymi podmioty, które mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia, terminy składania wniosków oraz wysokość stypendium, nagrody, wyróżnień. Decyzję o przyznaniu stypendium, nagrody i wyróżnienia podejmuje Burmistrz Żnina. Wysokość środków na zadania wymienione w § 1 określi Rada Miejska w Żninie w uchwale budżetowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY
ADAM MILEJCZAK

Treść uchwały wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

Załączniki do pobrania

1 URM_XV-147-2012.pdf (PDF, 25KB) 2012-03-08 12:56:01 736 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-03-2012 12:56:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-03-2012 12:56:01