Rok 2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA Nr XV/152/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011-2025 2012-03-08 14:04:31
UCHWAŁA Nr XV/151/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2012 rok 2012-03-08 13:57:42
UCHWAŁA Nr XV/150/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie za 2011 rok 2012-03-08 13:46:17
UCHWAŁA Nr XV/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Żnin na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki 2012-03-08 13:42:55
UCHWAŁA Nr XV/148/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-03-08 13:04:26
UCHWAŁA Nr XV/147/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2012-03-08 12:56:01
UCHWAŁA Nr XV/146/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyznawania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej 2012-03-08 10:53:41
UCHWAŁA Nr XV/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu 2012-03-08 10:12:38
UCHWAŁA Nr XV/144/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew, Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo, Jaroszewo, Żnin-Wieś dla części terenu działki nr 35/5 położonej w Żninie - Wsi 2012-03-08 09:58:53
UCHWAŁA Nr XV/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Orzeszkowej w Żninie 2012-03-08 09:40:31
UCHWAŁA Nr XV/142/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Żnina 2012-03-08 09:36:06
UCHWAŁA Nr XV/141/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej drodze wewnętrznej na terenie wsi Podgórzyn 2012-03-08 09:29:07
UCHWAŁA Nr XV/140/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, najmu i dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin 2012-03-08 09:17:48
UCHWAŁA Nr XV/139/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości położonej w Sobiejuchach 2012-03-08 09:09:20
UCHWAŁA Nr XV/138/2012 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie 2012-03-08 08:58:10
UCHWAŁA Nr XV/137/2012 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie Pani Haliny Rosiak 2012-03-08 08:48:51
UCHWAŁA Nr XV/136/2012 RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie zniesienia osiedli w mieście Żninie jako jednostek pomocniczych Gminy Żnin 2012-03-08 08:38:50