Marzec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_030-2012] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2011 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2012-04-02 09:54:08
[ZB_029-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2012-04-04 09:13:45
[ZB_028-2012] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2012-04-16 13:57:43
[ZB_027-2012] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr ........ znajdującego się w budynku przy ul. ............... w Żninie 2012-03-27 07:48:03
[ZB_026-2012] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2012-03-21 10:08:55
[ZB_025-2012] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2012-03-21 10:05:45
[ZB_024-2012] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2012-03-20 09:39:43
[ZB_023-2012] w sprawie zmiany umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu i umowy sprzedaży 2012-03-21 09:59:21
[ZB_022-2012] zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Żnin 2012-03-15 13:38:01
[ZB_021-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2012-03-12 14:39:43
[ZB_020-2012] w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2012-03-15 13:42:05
[ZB_019-2012] w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy 2012-03-02 12:17:20